آماده تحویل

آماده تحویل (5)


مشخصات پیش فروش واحدهای مجموعه مسکونی
« هشت بهشت جزیره زیبای کیش »

<

یک خوابه  دوخوابه سه خوابه
متراژ مفید: 56 مترمربع 74-92 مترمربع 148 مترمربعآدرس پروژه : 
جزیره زیبای کیش ، محله نو بنیاد

مشخصات پیش فروش واحدهای مجموعه مسکونی
« گل نرگس بلوک A »

  دو خوابه
متراژ مفید: 96-141 مترمربع
قیمت هر مترمربع: 2 میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان الی 2 میلیون و ششصد و سی هزار تومان
قیمت کل:

238 الی 360 میلیون تومان

آدرس پروژه: اصفهان : خیابان کاوه سه راه ملک شهر خیابان بهارستان شرقی بعد از ورزشگاه انقلاب اسلامی سمت راست کوچه صفا

مشخصات فروش واحدهای اداری
« 5 آذر »

  اداری
متراژ مفید:  50 مترمربع
قیمت هر مترمربع: سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
قیمت کل: 167 میلیون تومان

آدرس پروژه: اصفهان : خیابان جابر انصاری - خیابان 5 آذر جنب نهر شاه پسند

مشخصات پیش فروش واحدهای تجاری
«نگین شرق اصفهان»

  تجاری
متراژ مفید:  43-67 مترمربع
قیمت هر مترمربع: 3 میلیون و نهصد هزار تومان الی 4 میلیون و دویست هزار تومان
قیمت کل: 168 الی 281 میلیون تومان

آدرس پروژه: اصفهان : انتهای اتوبان آقابابائی میدان جوان خیابان جلوان پروژه نگین شرق اصفهان

مشخصات فروش واحدهای مجموعه مسکونی
«گل نرگس B3»

  دو خوابه
متراژ مفید: 87-102 مترمربع
قیمت هر مترمربع: 2 میلیون و سیصد هزار تومان الی 2 میلیون و پانصد و شصت هزار تومان
قیمت کل:

227 الی 241 میلیون تومان

آدرس پروژه: اصفهان : خیابان کاوه سه راه ملک شهر خیابان بهارستان شرقی بعد از ورزشگاه انقلاب اسلامی سمت راست کوچه صفا

آخرین پروژه ها


مطالب پر بازدید

تماس با ما

شما اینجا هستید: معرفی پروژه ها آماده فروش و تحویل